Podno grijanje se danas ugrađuje u modrne kuće, vile, domove, javne ustanove...

Ono, s obzirom da radi na nižim temperaturama u odnosu na radijatorsko grijanje, ima manje energetskih gubitaka time troši manje energije.

Prijenos topline vrši se isijavanjem, za razliku od radijatorskog gdje se toplina prenosi preko toplog zraka. Kao rezultat, osjećaj topline je puno ugodniji, a olakšane su i respiratorne funkcije . Podno grijanje je posebno pogodno za astmatičare i sve osobe osjetljive nosne sluznice, alergične na prašinu ili astmatičare.

Podno grijanje pruža mogućnost proširenja na zidove, kao i ljetnog hlađenja – prolaskom hladne vode kroz cijevi. Takovo hlađenje je također puno zdravije od onog klasičnim klima uređajima, jer ne hlade zrak, već pod i zidove na ugodnih 20-23 C . Izbjegavaju se prehlade i hunjavice, tako karakteristične za klasične rashladne uređaje.

Materijali podnih obloga mogu biti različiti, od keramike do klasičnih parketa. Važno je da projekt i postavljanje podnog grijanja rade educirane osobe, kako bi prostori bili ugodni za boravak.