Toplinska pumpa
Toplinska pumpa je uređaj pomoću kojeg se toplinska energija iz jedne sredine prenosi u drugu. Za taj prenos toplinske energije troši se mnogo manja energija od prenete čime se omogućava visoko efikasno grijanje i hlađenje. Tako se za utrošeni 1 kW električne energije za izvlačenje topline iz obnovljivih izvora dobija na izlazu energija grijanja od 3kW do 5kW odnosno učinak 3-5

Energetska efikasnost toplinskih pumpi se izražava preko koeficijenta učinka COP. To je odnos između energije koja je uložena i energije koju dobijamo na izlazu, za grijanje. Što je ovaj koeficijent veći to je bolja energetska efikasnost sistema.

Toplinske pumpe su pravi izbor kada treba da se uklope ušteda troškova grijanja i ekološka proizvodnja topline, jer se energija koju koristi toplinska pumpa nalazi neograničeno i besplatno u okolini. Cijeli sistem grijanja koristi struju samo za pokretanje i pumpu. Toplinske pumpe se biraju prema snazi. Na zahtev inžinjeri izlaze na teren i pregledavaju sistem grijanja instalacija, vrstu izolacije, veličinu objekta i na osnovu toga projektiraju prijedlog za vrstu pumpe.

Zašto toplotna pumpa?
Toplotne pumpe su čiste i pouzdane. Sistem zrak-voda predstavlja najbolje od obje tehnologije, jer se koristi pristupačnost zraka kao izvora topline uz male investiciske troškove i jednostavna instalacija. Toplinske pumpe spadaju u najefikasnije sisteme grijanja i hlađenja danas. Od 100% energije koju proizvede toplinska pumpa, 75% je besplatno jer dolazi iz okolnog okruženja, a samo 25% energije dolazi iz električnih izvora koji se plaćaju.