Toplinskom pumpom zrak/voda prirodna toplina iz okoline – zraka koristi se za to da se grijanje, priprema tople vode, ali i hlađenje u kući ostvaruju uz vrlo povoljne troškove. Solarnim zračenjem dolazi do zagrijavanja zraka, koje se stalno regenerira. Ovu energiju preuzima toplinska pumpa na niskoj temperaturnoj razini i pumpa je unutar pumpe do visoke temperaturne razine, kako bi se mogla koristiti za tipične potrebe u domaćinstvu.