Za zaštitu objekata projektiraju se i izvode vanjske i unutarnje hidrantske mreže. Kod cjevovoda vanjske hidrantske mreže postavljaju se nadzemni ili podzemni hidranti.
Unutarnja hidrantska mreža mora biti izvedena na takav način da se ostvari
potpuno prekrivanje prostora koji se štiti najmanje s jednim mlazom vode.

U građevini koja se štiti unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje
požara, postavljaju se na cjevovod zidni hidranti koji moraju biti izvedeni
tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i uporabu. Unutarnja
hidrantska mreža izvodi se kao mokra i suha.