Plinska instalacija je instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova.
Projekt plinske instalacije potrebno je izraditi bez obzira radi li se o novoj ili postojećoj građevini, odnosno kod izmjene postojeće plinske instalacije.

Projekt instalacije može izraditi samo ovlašteni projektant strojarskih instalacija.